Aktuality realitybemi.sk

Najnovšie články
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce venenatis viverra congue. Quisque id gravida dolor. Nam et lectus diam....
Expanzia bytovej výstavby v posledných rokoch priniesla na slovenský realitný trh tisíce bytov. Tie rástli najmä vďaka viacerým...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce venenatis viverra congue. Quisque id gravida dolor. Nam et...
Kategórie

Úvery na bývanie sú o polovicu lacnejšie ako kedysi

6.4.2017

Cenu peňazí, ktoré domácnostiam poskytne banka, určuje úroková sadzba. Tá spolu s poplatkami, ktoré si banka naúčtuje, tvorí celkovú nákladovosť pôžičky. Na to, aby sa bežný človek vedel zorientovať v spleti poplatkov a úrokových sadzieb za jednotlivé úvery bol zavedený jednotný systém určovania nákladovosti (ceny) úveru a to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Pričom v zásade platí, že:

 

"Čím je RPMN nižšie, tým je úver pre klienta výhodnejší - lacnejší!"

 

(Pozor, pri porovnávaní výhodností dvoch úverov pomocou RPMN musíme brať na porovnanie úvery v rovnakej výške a na rovnakú dobu. A nesmieme zabúdať aj na spôsob odpisovania istiny a úroku, či spôsob vracania štátneho príspevku pre mladých - platí najmä pre hypoúvery).

 

NBS dlhodobo uverejňuje štatistiku novopožičaných úverov na bývanie, ktorú kategorizuje do viacerých skupín podľa dĺžky splácania, dlžníka a podobne. Ja som sa zameral na novoposkytnuté úvery, ktoré boli poskytnuté domácnostiam, aby som sprehľadnil, ako sa domácnosti za posledné roky zadlžujú a aká je priemerná cena novoposkytnutých úverov pre túto skupinu obyvateľstva. (V kategórii domácnosti sú aj neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam a živnostníci).

 

Nasledujúci kombinovaný graf znázorňuje historický vývoj miery RPMN ako aj objemu úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie (do štatistiky vstupujú aj nové úvery v dôsledku refinancovania):

Z grafu vyplýva, že RPMN v roku 2015 dosiahlo historické minimum a naopak objem poskytnutých úverov bol v roku 2015 na historickom maxime. Objem novoposkytnutých úverov na bývanie v nominálnom vyjadrení vykazuje až na mierne výkyvy v pokrízovom roku 2009 a roku 2012 rastúcu tendenciu. Pri pohľade na RPMN môžme skonštatovať, že úver na bývanie je v súčasnosti priemerne o polovicu lacnejší ako to bolo pred 10 rokmi.  Štatistika NBS nezahŕňa úvery v kategórii: zlyhané. 

 

Ďalší graf zobrazuje objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov (ale aj refinancovaných už skôr dojednaných spotrebiteľských úverov):

Priemerné RPMN novodojednaných úverov rástlo (s miernymi výkyvmi v rokoch 2008 a 2010) až do roku 2011 a po tomto roku nastáva opačný vývoj, ktorý výraznejšie tempo poklesu naberá v troch posledných sledovaných obdobiach. Cena úverov tak priaznivo poklesla. Aj v dôsledku toho sa objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov zvýšil za posledné dva roky o zhruba 1/3

 

Záver

Štatistiky NBS potvrdzujú trend zvýšeného predaja úverov aj v dôsledku zníženia úrokových sadzieb za tieto úvery. Pri výbere vhodného úveru je dôležité pozerať nielen na úrokovú sadzbu, ale aj na ostatné poplatky, ktoré si banka spolu s úverom účtuje. Celkovú nákladovosť úveru prehľadnejšie určuje sadzba RPMN. No pri výbere úveru zbystrite aj pri otázke spôsobu splácania úrokov a istiny, varianty pripisovania štátneho príspevku, fixácie úrokovej sadzby... a ak si v daných otázkach nie ste istí, kontaktujte osoby, ktoré tomu rozumejú.