Aktuality realitybemi.sk

Najnovšie články
Spôsoby financovania nehnuteľnosti Veľmi dôležitým krokom pred samotnou kúpou respektíve výberom samotnej nehnuteľnosti je...
Kategórie

Vecné bremeno pri kúpe/predaji nehnuteľnosti

Vecné bremeno možno jednoducho zadefinovať ako určité obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti, ktorý musí toto bremeno strpieť čím sú čiastočne obmedzené jeho vlastnícke práva. Obmedzenie spočíva v tom, že vlastník nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená vecným bremenom je v prospech niekoho iného povinný niečo strpieť, niečoho sa zdržať, teda niečo nekonať, alebo niečo konať.

V praxi sa stretávame s rôznymi obmedzeniami, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že vecné bremeno môže byť zriadené ako:

  • In rem, teda v prospech určitej nehnuteľnosti
  • In personam, teda v prospech určitej osoby

Vecné bremeno vzniká na základe písomnej zmluvy, závetu v spojení s rozhodnutím v dedičskom konaní, schválením dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona alebo vydržaním.

Vecné bremeno zaniká na základe zákona, rozhodnutia príslušného orgánu, zmluvy, uplynutia času, na ktoré bolo zriadené, či splnenia rozväzovacej podmienky. Ďalej premlčaním či splynutím, ktoré nastáva, keď oprávnený z vecného bremena sa stane vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je vecným bremenom zaťažená.

V súvislosti s kúpou/predajom nehnuteľnosti je dôležité si uvedomiť, že nehnuteľnosť sa predáva i s vecným bremenom a teda na nového vlastníka prechádza nie len právo využívať danú nehnuteľnosť, ale i povinnosť strpieť vecné bremeno, ktorým je daná nehnuteľnosť zaťažená.

To, či je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom si klient – kupujúci/predávajúci môže jednoducho overiť nahliadnutím do LV. Mnohí klienti (predávajúci) však ani sami nevedia, že ich nehnuteľnosť je zaťažená vecným bremenom a teda netušia ako pri predaji takejto nehnuteľnosti postupovať. Z toho potom môžu vyplynúť rôzne nedorozumenia a problémy.

Ak teda plánujete predávať, či kupovať nehnuteľnosť a nie ste v tejto oblasti zbehlí, pokojne sa obráťte nás.

Ako postupovať a čoho sa vyvarovať pri kúpe/predaji nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená vecným bremenom Vám veľmi radi poradia a pomôžu naši šikovní makléri na všetkých pobočkách BeMi realitnej kancelárie, ktorá sa ako jedna z mála môže pýšiť kvalitným právnym servisom poskytovaným všetkým svojim klientom.

Kúpou, či predajom nehnuteľnosti prostredníctvom BeMi realitnej kancelárie získate nie len kompletný servis, ale najmä istotu, že celý obchod prebehne hladko a pod dohľadom skúseného právneho oddelenia.

Bc.Alena Kimlerová