Články

 

Otázkou kvalitného a jednoduchého zazmluvnenia klienta pri nábore sa zaoberáme už takmer 12 rokov. Odvtedy sme vyvinuli viaceré modely. Po tejto dlhej ceste sme snáď prišli do finále. Vyvinuli sme univerzálne a férové podmienky sprostredkovania. Podmienky, ktoré sú naklonené serióznejvps-ky spolupráci medzi klientom a realitným sprostredkovateľom.


V čom je (právny) problém?

Okrem nechuti klientov čokoľvek podpisovať je potrebné brať do úvahy aj právne aspekty sprostredkovateľskej zmluvy. Podnikatelia sú väčšinou zvyknutí na to, že Obchodný zákonník im dáva širokú zmluvnú voľnosť. Pri sprostredkovateľských zmluvách to už prestalo platiť.

Sprostredkovateľské zmluvy majú totižto charakter spotrebiteľských zmlúv, a preto nesmú obsahovať neprijateľné podmienky, teda podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu spotrebiteľa, sú absolútne neplatné, čo znamená, že ich neplatnosť sa nepremlčuje a súd na ňu prihliada automaticky (z úradnej povinnosti).

 

Od nového roka nadobudne účinnosť novela nariadenia vlády SR, ktorá dokonca určuje veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách. Ak po novom roku uzatvoríte s klientom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá nespĺňa túto formálnu náležitosť, bude celá zmluva neplatná. Tým pádom nevznikne vaše právo na akúkoľvek províziu.


Ako sme tento problém vyriešili?

Realitná únia v súčinnosti so spolupracujúcimi advokátmi vypracovala Všeobecné podmienky sprostredkovania (VPS). Tieto podmienky sú spracované v súlade s „prospotrebiteľskou“ smernicou európskeho parlamentu a rady 2011/83/EÚ, právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane nariadenia vlády, ktoré vstúpi do účinnosti na začiatku roka 2015. V podmienkach je zohľadnená aj posledná judikatúra súdov v SR a Súdneho dvora EÚ.

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania v spojení so špeciálne navrhnutým formulárom tvoria novú generáciu sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá je atraktívna, jednoduchá a z právneho hľadiska účinná.


Na aké situácie sú vhodné Všeobecné podmienky sprostredkovania?

Všeobecné podmienky sprostredkovania sú použiteľné na všetky realitné situácie:
 • Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • Výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie predaja
 • Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie prenájmu
 • Sprostredkovanie nájmu


Aký je postup zazmluvnenia klienta?

Cieľom, ktorý sa nám pri tvorbe Všeobecných podmienok sprostredkovania podarilo splniť, je, že zazmluvnenie klienta prebieha výrazne jednoduchšie a rýchlejšie. Maklér s formular2klientom spíše len „formulár“, ktorý obsahuje iba tie najpodstatnejšie informácie a zároveň nevyzerá ako klasická zmluva, tak ako ju doteraz všetci poznali. Klient preto nemá pocit, že podpisuje nejakú zmluvu, ktorá by mu ustanovovala množstvo povinností a bola pre neho nevýhodná. Navyše, vďaka stručnosti formuláru nestratíte s vypisovaním veľa času.

 

Dôležitou súčasťou zazmluvnenia je spoločne s formulárom odovzdať klientovi aj Všeobecné podmienky sprostredkovania. Tieto sú neoddeliteľnou súčasťou formuláru.


Ľahšie sa dá získať aj exkluzivita reality-podmienky-3

Exkluzivita je pri rokovaní s klientom vždy veľmi citlivou otázkou. Exkluzivitu sa väčšinou podarí získať len dobre pripraveným a skúseným maklérom. So Všeobecnými podmienkami sprostredkovania bude vaša vyjednávacia pozícia jednoduchšia. Zadná strana podmienok totižto obsahuje logá väčšiny členov, a preto naberajúci člen môže vystupovať ako správca ponuky. O komplexné a efektívne vybavenie obchodu sa postarajú ostatní členovia, ktorí majú v portfóliu kupujúcich. Takto sa dopyt po nehnuteľnosti výrazne zvýši a nehnuteľnosť nie je potrebné dávať do ponuky ďalším sprostredkovateľom. Hľadanie kupujúceho prostredníctvom spolupráce medzi členmi je vďaka jasne stanoveným pravidlám oveľa bezpečnejšie a efektívnejšie v porovnaní s nečlenskými realitnými kanceláriami.


Korektné pre RK aj pre klienta

Všeobecné podmienky sprostredkovania predstavujú vyvážený mix práv a povinností pre realitné kancelárie a rovnako aj klientov = spotrebiteľov. Poskytujú ochranu realitným kanceláriám pre prípady, ak by bol klient nečestný a mal úmysel obísť svoju realitnú kanceláriu alebo jej nezaplatiť províziu, aj napriek tomu, že bol obchod riadne sprostredkovaný. Zároveň však ochraňujú práva spotrebiteľov, nielen v zmysle platnej legislatívy, ale aj s ohľadom na zásady férového a poctivého podnikania.


Ponecháva realitkám možnosť rozlišovať sa

Všeobecné podmienky sprostredkovania tvoria spoločne s formulárom variabilný celok. Ponechávajú realitným kanceláriám podnikateľskú rozmanitosť a možnosť konkurovať si rozsahom služieb, cenou (províziou za realizovaný obchod) a taktiež umožňujú dohodnúť si s klientom individuálne práva či povinnosti. Realitná únia vyvinula rôzne variácie týchto podmienok. Navyše obsah všeobecných podmienok sprostredkovania môže byť upravovaný podľa konkrétnych požiadaviek odberateľov.


Všeobecné podmienky sprostredkovania sú brožúrkou s 26 stranami a tvoria ju kapitoly:

 • Priebeh realitného obchodu - grafické znázornenie reality9
 • Praktické rady pre klientov
 • Príprava nehnuteľnosti na predaj
 • Ako sa správať počas obhliadky
 • Aké sú daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti
 • Všeobecné podmienky sprostredkovania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotrebný úver namiesto hypotéky 

Spotrebné úvery sa stali už pred niekoľkými rokmi jednou z možností ako získať chýbajúce peniaze aj na bývanie. Nielen poskytovatelia, ale hlavne klienti schvaľujú príchod týchto bezúčelových produktov a mnohokrát ich uprednostnia pred hypotékou. Otázne je, či nakoniec hypotéky nepredbehnú, nakoľko sa im začalo dariť fantasticky.

Ak už má byť nové bývanie financované požičanými peniazmi z banky, tak nech sa jedná o transparentný a maximálne výhodný úver. Produktov na výber je viac ako dosť a široká ponuka môže pri lepšom rozhodovaní iba pomôcť. Pri hľadaní toho ideálneho úveru je podstatná voľba medzi hypotékou a spotrebným úverom, pretože financovať kúpu bývania môžete prostredníctvom oboch variánt. Každá z týchto foriem má niečo do seba a my sa pozrieme, ktorý z typov úverov je lepším riešením.

Dopyt po úveroch na bývanie rastie

Slovenské banky ponúkajú dve typy úverov určených na financovanie bývania. Doteraz boli využívané najmä klasické hypotéky, ktoré aj naďalej ostávajú v kurze, ale popularitu si už dávnejšie dokázali získať aj spotrebné úvery. Tie majú v porovnaní s hypotékami niekoľko výhod, no na druhej strane im aj niečo chýba, takže nie sú ich vyslovenou alternatívou alebo náhradou. Celkovo však stúpa záujem o obe typy úverov a počet schválených žiadostí rastie aj vďaka poklesu úrokov a výhodnejšie nastaveným parametrom programu. 

Flexibilné produkty ponúkajú peniaze na čokoľvek

V súčasnosti sú spotrebné úvery dosť na vzostupe a samy banky ich ponúkajú vo veľkom a s lepšími podmienkami, čo klientom iba vyhovuje. Napríklad v Slovenskej sporiteľni či Tatra banke tvoria hypotéky zhruba len 10% celkového podielu úverov, takže z tohto údaju je jasná dominancia tých spotrebných. Základom týchto produktov je jednoznačne bezúčelovosť, čo znamená čerpanie prostriedkov na pokrytie akýchkoľvek výdavkov. Pod tieto výdavky môžu patriť náklady na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo akýkoľvek iný účel spojený (nielen) s bývaním. Práve táto flexibilita je hlavným dôvodom rastúceho dopytu po "spotrebákoch" a práve väčší záujem o rekonštrukciu starej nehnuteľnosti namiesto kúpy novej sa postaral o väčší objem poskytnutých peňazí formou spotrebných úverov. Veď práve rekonštrukcia obydlia a vybavenie domácnosti stoja v prvej trojke rebríčka ukazujúceho ich využitie.  

Rozdiely v podmienkach : 

Odlišností medzi hypotékou a spotrebným úverom je niekoľko. Každá banka má iné úroky, no hlavné kritériá sú podobné a klientom vytvárajú charakter typu úveru. 

                                     Hypotéka                                                                     Spotrebný úver                               

 

- účelom je kúpa alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti                          - neexistuje žiadny konkrétny účel

- priemerná úroková sadzba dosahuje v roku 2014 od 3 do 4%       - úroky sú prevažne nad 7 až 9%

- predčasné splatenie je ohodnotené 4 až 5% z výšky istiny              - poplatok za predčasné splatenie nepresahuje 1%

- možnosť financovať 70% celkovej ceny nehnuteľnosti                     - 100% financovanie obstarávacej ceny

- potreba znaleckého posudku, predkladania potvrdení                      - minimum administratívy

- možnosť získať bonifikáciu pri hypotéke pre mladých                       - bez zľavy na úrokových sadzbách 

- doba splácania od 4 do 30 rokov                                                          - možnosť individuálnej dohody na dobe splatnosti

Porovnanie priemernej RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov) zahŕňajúcej všetky náklady na spotrebný úver u nás a v eurozóne : 

Výraznejší ústup hypoték v prospech spotrebných úverov je celkom pochopiteľný, pretože tie sú omnoho komplexnejším produktom. Ich úspech spočíva hlavne v už spomínanej bezúčelovosti, z ktorej pramení jednoduchší a rýchlejší spôsob získania peňazí. Aj banky vsádzajú na spotrebné úvery a klientom ponúkajú vyššie sumy, aby mohli postupne nahradiť hypotéky. Prekážkou k úplnému ovládnutiu portfólií sú však vyššie úroky, ktoré dosahujú 2 až 3-násobnú úroveň tých hypotekárnych.

 

Text : Róbert Bosák

Foto : rychlepozickyonline.com, spotrebnyuver.com, pluska.sk, fincentrum.sk, investujeme.sk, ako-investovat.sk

 

 

Voľba vlastného bývania

Život prináša neustále zmeny a smerovanie, preto v živote každého z nás nastáva v istom okamihu čas, kedy sa rozhodujeme riešiť otázku vlastného bývania. Voľba vhodného bývania nie je jednoduchá otázka a je potrebné dobre zvážiť niekoľko aspektov. V prvom rade sa veľmi dobre zamyslite nad tým, kde si predstavujete svoje bývanie, či je to v byte  v centre pulzujúceho mesta s veľkou občianskou vybavenosťou, alebo preferujete kľud vidieku mimo mesto, prípadne skĺbenie týchto spôsobov bývania na okraji mesta. Možno máte pocit, že v tom máte úplne jasno, no pri výbere spôsobu bývania sa nezabúdajte pozerať 5 alebo 10 rokov do budúcnosti, teda na to, či forma zvoleného bývania Vám bude vyhovovať i po tom, čo prídu na svet deti, alebo keď odídete do dôchodku, alebo zmeníte prácu.

Pri výbere nehnuteľnosti je samozrejme dôležitá poloha, cena, stav, atd. No v prvom rade je najdôležitejší pocit, ktorý získate pri obhliadke nehnuteľnosti. K pocitu domova Vám nepomôže vynikajúca cena, alebo poloha hneď pri Vašom aktuálnom pracovisku. Dajte najväčší dôraz na svoj vnútorný pocit. Vlastné bývanie by mala byť Vaša oáza, kam sa na konci dňa vrátite a načerpáte energiu, získate opäť pocit rovnováhy v dnešnom rýchlom životnom tempe. Pri výbere preto nemajte prioritu odpoveď na otázku: „Kupujem dobre? Keď to potom predám, zarobím, alebo prerobím?“. Vývoj cien nehnuteľností je v neustálom pohybe, prognózy vývoja cien sa nie vždy stretnú s realitou, najdôležitejšia je prítomnosť a blízka budúcnosť.

Ak už ste našli nehnuteľnosť, pri ktorej cítite, že práve tu chcete bývať, odložte ešte na chvíľu pocit nadšenia. Nechajte si pár dní na premyslenie a spravte si poriadne domácu úlohu. Spýtajte sa realitného makléra na všetko, čo Vás napadne, konštrukciu, rok výstavby, inžinierske siete, občiansku vybavenosť, atd. Na obhliadke komunikujte s majiteľom nehnuteľnosti a položte mu vopred pripravené otázky. Stáva sa, že vysnená nehnuteľnosť sa stane nočnou morou len preto, že máte neznesiteľných susedov, alebo že dom vlhne, byt je chladný, pozemok má podzemné vody, atd.

Ak sa necítite dobre tam, kde bývate dnes, s vlastným bývaním neváhajte. V posledných 2 rokoch je dostupnosť bývania na historickom maxime od r. 2002. Ceny nehnuteľností výrazne klesli, niekedy až na úroveň spred 7-8 rokov. Financovanie kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárnych úverov je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dostupnejšie, dobrý finančný poradca Vám dnes vie zabezpečiť prefinancovanie celej kúpnej ceny nehnuteľnosti bankou.

Pri hľadaní vlastného bývania využite služby renomovaných realitných kancelárií s dlhoročnými skúsenosťami. Pomôžu Vám nielen vybrať správnu nehnuteľnosť, ale môžu dohodnúť lepšiu cenu, vybaviť hypotéku, dobrý znalecký posudok, geometrický plán a zaplatia za Vás poplatky spojené s prevodom vlastníctva.

 

JUDr. Tomáš Nagy
BeMi realitná kancelária
tomas-ZVNC-realitybemi.sk
www.realitybemi.sk

zdroj.:http://www.14press.sk/

 

 

Financovanie kúpy nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je pre väčšinu z nás najväčšia a najdôležitejšia investícia v živote. Pri kúpe nehnuteľnosti takmer vždy siahame z väčšej či menšej časti po úvere. Pri voľbe úveru sa musíme správne rozhodnúť aký typ úveru je pre nás najvýhodnejší. Ponuky úverov bánk a sporiteľní sa môžu v dlhodobom časovom horizonte veľmi líšiť a môžu významne ovplyvniť náš rozpočet.  Orientovať sa v ponukách bánk a správne zvoliť najvhodnejšiu možnosť môže byť bez dostatočných skúseností veľmi zložité.

Najčastejší a najvyhľadávanejší spôsob financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Tento typ úveru poskytujú všetky významné banky. Každá však má na poskytnutie a výšku úveru odlišné podmienky, preto pri výbere správnej banky využite služby finančného poradcu. Jeho služby sú pre Vás bezplatné, keďže jeho odmenu hradí banka, ktorá Vám úver poskytne. Nemusíte sa báť, že finančný poradca Vás bude smerovať do jednej banky, jeho odmena za sprostredkovanie úveru býva rovnaká v každej banke. Finančný poradca Vám ušetrí more času, nemusíte si brať 2 dni voľno z práce a tráviť ho v bankách zisťovaním podmienok, ktoré Vám na záver i tak pomotajú hlavu. Spýtajte sa známych alebo priateľov, či poznajú dobrého finančného poradcu, snažte sa vybrať podľa referencií z Vášho okolia, keďže nie každý finančný poradca má potrebný prehľad v hypotékach. Po predložení návrhov hypotéky od všetkých významných bánk si s finančným poradcom prejdite každý návrh, jeho výhody a nevýhody. Výška mesačnej splátky nemusí byť vždy jediný údaj, na ktorý by ste sa mali pri výbere pozerať. Vyberte si stabilnú banku s dlhou históriou pôsobenia na našom trhu.

Spýtajte sa Vášho finančného poradcu na štátny príspevok pre mladých. Základnými podmienkami je vek do 35 rokov, výška úveru do 50.000,- EUR a príjem za posledný rok v maximálne výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Ak tie podmienky spĺňate, tak na prvých 5 rokov splácania hypotéky sa Vám značne uľaví, pretože získate 3 % zľavu z každej mesačnej splátky, 2 % za Vás zaplatí štát a 1 % banka.

Vďaka poklesu cien nehnuteľností v posledných rokoch je dnes možné získať od banky i 100 % sumy, ktorú potrebujete na kúpu. Z pohľadu celoeurópskeho majú síce Slovenské banky jedny z najvyšších úrokových sadzieb, no práve možnosť refinancovať celú kúpnu cenu prostredníctvom úveru túto nevýhodu vyvažuje. Úrokové sadzby sa pohybujú približne v rozmedzí od 4,35 % až do 6,5%. Výška úrokovej sadzby záleží samozrejme od konkrétnej banky, ale i od Vašej bonity a doby, na ktorú si úrokovú sadzbu zafixujete.  Čím dlhšia je doba fixácie, tým nižšiu úrokovú sadzbu získavate. Čo Vám v banke nepovedia je fakt, že prvých približne 10 rokov splácate banke v hlavne úroky, teda napríklad zo splátky 250,- EUR splácate približne 200,- EUR na úrokoch a len 50,- EUR slúži na splatenie požičanej sumy, tzv. istiny. Ak sa teda napríklad po 5 rokoch splácania hypotéky rozhodnete hypotéku celú vyplatiť, môže Vás zaskočiť, že ste za 5 rokov takmer nič neplatili a budete vyplácať banke takmer takú sumu, ktorú ste si pred rokmi požičali. Ak budete chcieť úver splatiť mimo termínu, kedy máte ukončenú fixáciu, banka Vám vyčísli i pokutu za predčasné splatenie úveru.

Druhým najvýznamnejším spôsobom financovania je stavebné sporenie. Veľkou výhodou stavebného sporenia je, že po splnení podmienok získate každoročne štátnu prémiu teda dá sa povedať, že štát Vám trochu so sporením každý rok pomôže. Ďalšou výhodou je, že pri splácaní stavebného sporenia sa nemusíte obávať pokút, ak sa rozhodnete úver splatiť skôr. Sú tu však aj isté nevýhody. Na rozdiel od hypotéky si pri stavebnom sporením musíte značnú časť požadovanej sumy nasporiť, aby ste mohli čerpať výhodný úver. Ak nemáte nasporenú požadovanú sumu, sporiteľňa Vám môže poskytnúť medziúver, ktorý však už nemá také výhodné úrokové sadzby.

Pokiaľ zvažujete kúpu vlastného bývania, nie je dôvod na vyčkávanie, ceny nehnuteľností sú na výrazne nižšej úrovni ako pred 3-5 rokmi a banky sa takisto po roku 2009 uvoľnili a sú otvorenejšie k poskytovaniu hypotekárnych úverov.

 

JUDr. Tomáš Nagy
BeMi realitná kancelária
tomas-ZVNC-realitybemi.sk
www.realitybemi.sk

zdroj.:http://www.14press.sk/