Maklérom mesiaca september sa stal p. Rudolf Pňaček z nitrianskej pobočky.

Gratulujeme!!!