Nedávna návšteva pobočky v Čadci. Opäť skvelé pohostenie a POZITÍVNA ATMOSFÉRA!
Pani Saksonová zároveň obdržala jedno z ocenení za vynikajúci výkon v r. 2017.
Prajeme veľa úspechov i v tomto roku.