Podobné nehnuteľnosti

14,00 €/m2
Lehota
12196 m2

Orná pôda Lehota (605-14-RP)

Pozemky
poľnohospodárska pôda
3,00 €/m2
Lehota
10000 m2

Orná pôda Lehota (606-14-RP)

Pozemky
orná pôda
2,20 €/m2
Lehota
60000 m2

Orná pôda Veľké Zálužie (1015-14-RP)

Pozemky
poľnohospodárska pôda