Vážení spolupracovníci, klienti. Začiatkom roka sme úspešne spustili projekt BeMi nezisková organizácia, ktorého cieľom je pomáhať konkrétnym ľuďom a osudom v lokalite našich pôsobísk. Práve prerozdeľujeme prvé finančné prostriedky, ktoré plynú hlavne z tržieb realitnej kancelárie, ako i z dobrovoľných príspevkov našich maklérov. Práve umožňujeme i Vám, vážení klienti, prispieť na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. V prípade, že budete mať kedykoľvek chuť prispieť, číslo účtu BeMi, n.o. je SK7109000000005126374617 . Ak si želáte zverejniť i Vaše meno, ako darcu, napíšte nám ho do správy pre prijímateľa. Za všetkých Ďakujeme!