Náš tím
Bc. Tomáš Harasim manažér pobočky
Tel.: 0915 186 745 e-mail: harasim-ZVNC-realitybemi.sk
Jarmila Birošová Junior maklér
Tel.: 0903 611 860 e-mail: birosova-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Čoros Junior maklér
Tel.: 0948 571 309 e-mail: coros-ZVNC-realitybemi.sk
Nina Džadžovská Junior maklér
Tel.: 0948 309 742 e-mail: dzadzovska-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Petra Luknárová Junior maklér
Tel.: 0948 153 994 e-mail: luknarova-ZVNC-realitybemi.sk
Richard Zámocký Junior maklér
Tel.: 0949 287 627 e-mail: zamocky-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Sitarčík Junior maklér
Tel.: 0915 073 278 e-mail: sitarcik-ZVNC-realitybemi.sk
Richard Kolesár Junior maklér
Tel.: 0902 684 839 e-mail: kolesar-ZVNC-realitybemi.sk
Imrich Andrejčák Junior maklér
Tel.: 0905 596 201 e-mail: andrejcak-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Marek Koropšák Junior maklér
Tel.: 0908 630 811 e-mail: koropsak-ZVNC-realitybemi.sk