Ponuka služieb

Pre klientov zabezpečujeme tieto služby: 

 • komplexné služby spojene s prevodom nehnuteľností
 • prenájom kancelárskych, výrobných a skladových priestorov
 • prevody členských práv a povinností k družstevným bytom
 • oceňovanie nehnuteľností
 • vybavenie listov vlastníctva a snímok z katastrálnych máp
 • vypracovanie znaleckých posudkov
 • spracovanie geometrických plánov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • výkon stavebného dozoru
 • vybavenie stavebného povolenia
 • poradenstvo v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností
 • finančné poradenstvo v oblasti nehnuteľností
 • sprostredkovanie hypotekárnych úverov