Vzorový formulár odstúpenia

Vzorový formulár na odstúpenie od súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie:


Odosielateľ ( identifikačné údaje Vlastníka)


Adresát( identifikačné údaje Sprostredkovateľa)


Vec: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní predaja/ prenájmu Nehnuteľnosti ( identifikačné údaje Nehnuteľnosti)


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som , ako Vlastník, s Vami uzatvoril dňa ________________ .


V________________, dňa ________________


___________________
Vlastník