Náš tím

Pobočka Nitra

JUDr. Tomáš Nagy
Riaditeľ spoločnosti, konateľ
Tel.: 0904301234
E-mailtomas-ZVNC-realitybemi.sk
Sora

Som konateľom spoločnosti, ktorá začínala ako rodinný podnik  od roku 1999. Pôsobením vo funkcii riaditeľa som zodpovedný za správny chod spoločnosti, školenia, rozvoj, personalistiku.

Igor Escher, RSc.
Manažér, realizácia obchodu
Tel.: 0948 909 305
E-mailescher-ZVNC-realitybemi.sk

V oblasti realít pracujem od roku 2003. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročujem v realizácii obchodných prípadov, kde mojim hlavným cieľom je poskytovanie odborného a spoľahlivého servisu pre všetkých klientov.

Mgr. Lívia Brestovská
Právne oddelenie
Tel.: 0376533131
E-mailbrestovska-ZVNC-realitybemi.sk

V BeMi realitnej kancelárii pracujem od roku 2015  po štvorročnom pôsobení v štátnej správe, na úseku katastra nehnuteľností.Pri zabezpečovaní právneho servisu a poradenstva pristupujeme ku každému realitnému prípadu individuálne.

Ing. Tomáš Koval, RSc.
BeMi Hypotekárne centrum
Tel.: 0905 277 870
E-mailkoval-ZVNC-realitybemi.sk

Vo finančnom poradenstve pracujem od roku 1999. Cieľom mojej práce je pre klientov nášho hypotekárneho centra vytvoriť výhodné podmienky pri financovaniu nami predávaných nehnuteľností. 

Viktor Guľváš
Nábory, Personalistika, Školenia
Tel.: 0918457030
E-mailgulvas-ZVNC-realitybemi.sk

Odkedy som začal pracovať v realitnej kancelárii, hneď má práca nadchla. Práca s ľudmi je ťažká, ale krásna, prináša veľa zaujímavých podnetov, z ktorých čerpám a bohaté skúsenosti sa snažím využiť v prospech klientov s ktorými pracujem.

Lucia Bystrická
Personalistika, Školenia, maklér
Tel.: 0908 065 082
E-mailbystricka-ZVNC-realitybemi.sk

Na realitný trh som sa dostala vďaka realitnej kancelárii BeMi, ktorá mi pomáhala s kúpou bytu.

Rudolf Pňaček
Senior maklér
Tel.: 0948 110 777
E-mailpnacek-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárií BeMi som začal pracovať v r.2010. Pracujem s výborným kolektívom a vedením. Moja pracovná kariéra bola vždy práca s ľuďmi, ktorá ma stále napĺňa. Snažím sa robiť zodpovedne a klientom dať maximum svojich skúsenosti.

Igor Kováč
Senior maklér
Tel.: 0908 163 521
E-mailkovac-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Dušan Zabák
Senior maklér
Tel.: 0905 812 522
E-mailzabak-ZVNC-realitybemi.sk

Skúsenosti, ktoré som získal za 10 rokov práce v realitnom biznise, využívam k spokojnosti klientov..., a vtedy mám z práce radosť.

Juraj Krištofík
Senior maklér
Tel.: 0904 972 727
E-mailkristofik-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnom svete pôsobím od roku 2011. Za ten čas ma spoločnosť BeMi vyformovala v makléra, ktorého prvoradým cieľom je spokojnosť klienta na jednej, či druhej strane.

Ing. Branislav Peťovský
Senior maklér
Tel.: 0908 064 839
E-mailpetovsky-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnom obchodovaní pracujem od roku 2011, vždy som rád pracoval s ľuďmi a obchodovanie ma baví. Mojou výsadou je, že sa môžete na mňa spoľahnúť, a to že urobím maximum pre vašu spokojnosť.

Ľubica Zeleňáková
Senior maklér
Tel.: 0910 508 975
E-mailzelenakova-ZVNC-realitybemi.sk

Pre realitnú kanceláriu BeMi pracujem od roku 2016.Našla som výborný kolektív, v ktorom je radosť pracovať. Baví ma práca s ľuďmi a nehnuteľnosťami a hlavne spokojnosť klientov po vydarenom predaji, alebo kúpe.

Mgr. Michal Geletič
Senior maklér
Tel.: 0905 114 074
E-mailgeletic-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Andrej Porubský
Junior maklér
Tel.: 0915 678 500
E-mailporubsky-ZVNC-realitybemi.sk
Alena Ružičková
Senior maklér
Tel.: 0910 977 340
E-mailruzickova-ZVNC-realitybemi.sk
Nina Žabková
Junior maklér
Tel.: 0903 468 257
E-mailzabkova-ZVNC-realitybemi.sk
Robert Chudý
Junior maklér
Tel.: 0903 629 465
E-mailchudy-ZVNC-realitybemi.sk
Dana Dogáňová
nábory nehnuteľností
Tel.: 0904 496 097
E-maildoganova-ZVNC-realitybemi.sk
Ľubomír Svorad
Junior maklér
Tel.: 0948 031 067
E-mailsvorad-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Andrea Pakšiová
Junior maklér
Tel.: 0911 012 111
E-mailpaksiova-ZVNC-realitybemi.sk
Róbert Sopóci
Junior maklér
Tel.: 0910 912 004
E-mailsopoci-ZVNC-realitybemi.sk
Andrea Guľvášová
administratíva
Tel.: 0915 274 985
E-mailgulvasova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Čadca

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0911 121 755,0915 817 442
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Stanislava Talapková
Junior maklér
Tel.: 0940389015
E-mailtalapkova-ZVNC-realitybemi.sk

Realitnému biznisu sa venujem od r. 2018. Stala som sa zamestnankyňou úspešnej a veľkej realitnej rodiny s desiatkami výborných maklérov a som za to vďačná.

Mgr. Eva Kožáková
Junior maklér
Tel.: 0908 909 392
E-mailkozakova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Levice

Marcela Pániková
Manažér pobočky
Tel.: 0907 169 536
E-mailpanikova-ZVNC-realitybemi.sk

Na realitnom trhu a konkrétne aj v realitnej kancelárii BeMi pracujem od roku 2012. Snažím sa svoju prácu robiť profesionálne, aby som našich klientov úspešne previedla celým realitným procesom a tým vytvorila klientovi nový domov.

Anna Hrncsjarová
Junior maklér
Tel.: 0908789383
E-mailhrncsjarova-ZVNC-realitybemi.sk
Jana Štullerová
Junior maklér
Tel.: 0907 743 203
E-mailstullerova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Námestovo

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0911 121 755,0915 817 442
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Bc. Filip Džugan
Junior maklér
Tel.: 0949 798 330
E-maildzugan-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Ľubomír Mališka
Junior maklér
Tel.: 0911 310 033
E-mailmaliska-ZVNC-realitybemi.sk
Stanislava Talapková
Junior maklér
Tel.: 0940389015
E-mailtalapkova-ZVNC-realitybemi.sk

Realitnému biznisu sa venujem od r. 2018. Stala som sa zamestnankyňou úspešnej a veľkej realitnej rodiny s desiatkami výborných maklérov a som za to vďačná.

Jana Habáňová
Junior maklér
Tel.: 0910 109 600
E-mailhabanova-ZVNC-realitybemi.sk
Lucia Mališková
Junior maklér
Tel.: 0944 841 519
E-mailmaliskova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Nové Zámky

Kristína Nagyová
Junior maklér
Tel.: 0940 588 886
E-mailnagyova-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Andrej Porubský
Junior maklér
Tel.: 0915 678 500
E-mailporubsky-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Zlaté Moravce

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0905 393 311
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Pobočka Banská Bystrica

Beata Bariaková
Senior maklér
Tel.: 0904 561 122
E-mailbariakova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi som od r.2015. Baví ma práca s ľuďmi. Snažím sa o spoľahlivosť, precíznosť a korektnosť. Odmenou mi je spokojnosť klienta i mojich nadriadených, u ktorých nachádzam podporu a pomoc.

Zuzana Sliacka
Senior maklér
Tel.: 0902 380 897
E-mailsliacka-ZVNC-realitybemi.sk

Predaju a prenájmu nehnuteľností sa venujem od r.2016. Práca s ľuďmi ma napĺňa. Dávam im maximum svojich skúseností. Maximálne im vychádzam v ústrety, zabezpečím a sprostredkujem poradenstvo i vo finančných záležitostiach.

Linda Redlingerová
Junior maklér
Tel.: 0915 443 070
E-mailredlingerova-ZVNC-realitybemi.sk
Vlasta Mesíková
Junior maklér
Tel.: 0904 158 010
E-mailmesikova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Žiar nad Hronom

Lýdia Oslancová
Manažér pobočky
Tel.: 0907 320 577
E-mailoslancova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r. 2016, no už po krátkej dobe môjho pôsobenia som vďaka usilovnosti dostala priestor na postup na vyššiu pozíciu. Práca realitného makléra ma zaujala, robím ju rada a s nasadením.

Martin Haring
Junior maklér
Tel.: 0904 050 024
E-mailharing-ZVNC-realitybemi.sk
Gabriela Kučerová
Junior maklér
Tel.: 0944 421 060
E-mailkucerova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Trnava

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0905 393 311
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Pavol Horňák
Senior maklér
Tel.: 0905 317 488
E-mailhornak-ZVNC-realitybemi.sk
Marián Šidlík
Junior maklér
Tel.: 0904 282 599
E-mailsidlik-ZVNC-realitybemi.sk
Milan Svetlik
Junior maklér
Tel.: 0949 772 064
E-mailsvetlik-ZVNC-realitybemi.sk
Kristína Tóthová
Junior maklér
Tel.: 0910 252 010
E-mailtothova-ZVNC-realitybemi.sk
Branislav Jankovič
Junior maklér
Tel.: 0908 435 425
E-mailjankovic-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Peter Mešťaník
Junior maklér
Tel.: 0915 078 503
E-mailmestanik-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Partizánske

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0905 393 311
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Monika Slobodová
Junior maklér
Tel.: 0948 088 065
E-mailslobodova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Topoľčany

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0905 393 311
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Jana Mokranová
Junior maklér
Tel.: 0911 439 074
E-mailmokranova-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. art. Slavomír Gabriška
Senior maklér
Tel.: 0905 790 327
E-mailgabriska-ZVNC-realitybemi.sk
Alena Ružičková
Senior maklér
Tel.: 0910 977 340
E-mailruzickova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Žilina

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0911 121 755,0915 817 442
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Milan Orlinský
Senior maklér
Tel.: 0911 323 785
E-mailorlinsky-ZVNC-realitybemi.sk
Martin Maruna
Junior maklér
Tel.: 0903 287 687
E-mailmaruna-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Poprad

Michael Vaculčiak
Junior maklér
Tel.: 0905 342 733
E-mailvaculciak-ZVNC-realitybemi.sk
Vladimír Vantroba
Junior maklér
Tel.: 0949 604 294
E-mailvantrola-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Košice

Bc. Tomáš Harasim
manažér pobočky
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk
Ján Garan
Junior maklér
Tel.: 0915 181 397
E-mailgaran-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Vranay
Junior maklér
Tel.: 0908 246 130
E-mailvranay-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Hradický
Junior maklér
Tel.: 0908 342 969
E-mailhradicky-ZVNC-realitybemi.sk
Erik Synák
Junior maklér
Tel.: 0949 255 380
E-mailsynak-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Monika Daněková
Junior maklér
Tel.: 0918 516 375
E-maildanekova-ZVNC-realitybemi.sk
Marián Breznen
Junior maklér
Tel.: 0903 491 726
E-mailbreznen-ZVNC-realitybemi.sk
Lubomír Daněk
Junior maklér
Tel.: 0907 845 832
E-maildanek-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Piešťany

Mgr. art. Slavomír Gabriška
Senior maklér
Tel.: 0905 790 327
E-mailgabriska-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Herák
Junior maklér
Tel.: 0948 246 649
E-mailherak-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Spišská Nová Ves

Katarína Soláková
Junior maklér
Tel.: 0919 144 977
E-mailsolakova-ZVNC-realitybemi.sk
František Solák
Junior maklér
Tel.: 0919 030 440
E-mailsolak-ZVNC-realitybemi.sk
Zuzana Šajnová
Junior maklér
Tel.: 0917 230 933
E-mailsajnova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Liptovský Mikuláš

Jaroslav Micenko
Junior maklér
Tel.: 0918 391 170
E-mailmicenko-ZVNC-realitybemi.sk
Kristína Kaščáková
Junior maklér
Tel.: 0950 670 384
E-mailkascakova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Martin

Martin Horna
Junior maklér
Tel.: 0949 116 085
E-mailhorna-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Prešov

Bc. Tomáš Harasim
manažér pobočky
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk
Jarmila Birošová
Junior maklér
Tel.: 0903 611 860
E-mailbirosova-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Čoros
Junior maklér
Tel.: 0948 571 309
E-mailcoros-ZVNC-realitybemi.sk
Nina Džadžovská
Junior maklér
Tel.: 0948 309 742
E-maildzadzovska-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Petra Luknárová
Junior maklér
Tel.: 0948 153 994
E-mailluknarova-ZVNC-realitybemi.sk
Richard Kolesár
Junior maklér
Tel.: 0902 684 839
E-mailkolesar-ZVNC-realitybemi.sk
Imrich Andrejčák
Junior maklér
Tel.: 0905 596 201
E-mailandrejcak-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Galanta

Daniel Anyalai
Junior maklér
Tel.: 0944 162 416
E-mailanyalai-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Považská Bystrica

Patrik Saboš
Junior maklér
Tel.: 0915 765 863
E-mailsabos-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Hlohovec

Mgr. Richard Trnený
Junior maklér
Tel.: 0910 391 566
E-mailtrneny-ZVNC-realitybemi.sk
Martin Šauša
Junior maklér
Tel.: 0944 996 426
E-mailsausa-ZVNC-realitybemi.sk
Matúš Remenár
Junior maklér
Tel.: 0904 982 954
E-mailremenar-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Stará Ľubovňa

Angelika Cirbusová
Junior maklér
Tel.: 0908 328 039
E-mailcirbusova-ZVNC-realitybemi.sk