Náš tím

Pobočka Nitra

JUDr. Tomáš Nagy
Riaditeľ spoločnosti, konateľ
Tel.: 0950 103 136
E-mailtomas-ZVNC-realitybemi.sk
Sora

Som konateľom spoločnosti, ktorá začínala ako rodinný podnik  od roku 1999. Pôsobením vo funkcii riaditeľa som zodpovedný za správny chod spoločnosti, školenia, rozvoj, personalistiku.

Igor Escher, RSc.
Manažér, realizácia obchodu
Tel.: 0948 909 305
E-mailescher-ZVNC-realitybemi.sk

V oblasti realít pracujem od roku 2003. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročujem v realizácii obchodných prípadov, kde mojim hlavným cieľom je poskytovanie odborného a spoľahlivého servisu pre všetkých klientov.

Beata Nagyová
Realizácia obchodu
Tel.: 0915 723 966
E-mailbemi-ZVNC-realitybemi.sk

Stála som pri zrode tejto realitnej kancelárie. Práca s klientmi ma napĺňa a baví. Rada riešim zložité situácie, ako legalizácie, zápisy, prerušené a zastavené konania na katastri. Rada hľadám, ako sa dajú prípady doviesť do úspešného konca.

 

Viktor Guľváš
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailgulvas-ZVNC-realitybemi.sk

Ako som začal pracovať v realitnej kancelárii, hneď má práca nadchla. Práca s ľudmi je ťažká, ale krásna, prináša veľa zaujímavých podnetov, z ktorých čerpám a bohaté skúsenosti sa snažím využiť v prospech klientov s ktorými pracujem.

Lucia Bystrická
Personalistika, Školenia
Tel.: 0950 103 136
E-mailbystricka-ZVNC-realitybemi.sk

Na realitný trh som sa dostala vďaka realitnej kancelárii BeMi, ktorá mi pomáhala s kúpou bytu. V súčasnosti pracujem ako senior maklérka a venujem sa aj zaúčaniu nových kolegov.

Andrea Guľvášová
Administratíva
Tel.: 0915 274 985
E-mailgulvasova-ZVNC-realitybemi.sk

Práca s ľuďmi ma napĺňa o to viac, keď môžem byť súčasťou tímu úspešných ľudí v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, nadobúdať tak energiu, kreativitu ale aj stále nové skúsenosti.

Roman Warchol Dis.art
Marketing, videošpecialista
Tel.: 0944 089 084
E-mailwarchol-ZVNC-realitybemi.sk

Doba je rýchla a nekompromisná, v realitnom businesse záleží na kvalite prezentovania Vašej nehnuteľností na internete a sociálnych sieťach. Keď sa majiteľ danej nehnuteľnosti naozaj rozhodne, že chce svoju nehnuteľnosť predať čo najrýchlejšie, vtedy na scénu prídem ja. A o Promo Vašej nehnuteľnosti sa osobne postarám.

Ing. Kamila Vozárová
Administratíva
Tel.: 0911 525 110
E-mailvozarova-ZVNC-realitybemi.sk

Práca v realitnej kancelárii mi ukázala, že aj keď je práca s ľuďmi považovaná za najťažšiu, no podľa mňa aj za veľmi zaujímavú a dynamickú. Hlavne, keď pracujete v stále rastúcej, rozvíjajúcej spoločnosti a v príjemnom pracovnom kolektíve. 

Rudolf Pňaček
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpnacek-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárií BeMi som začal pracovať v r.2010. Pracujem s výborným kolektívom a vedením. Moja pracovná kariéra bola vždy práca s ľuďmi, ktorá ma stále napĺňa. Snažím sa robiť zodpovedne a klientom dať maximum svojich skúsenosti.

Igor Kováč
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkovac-ZVNC-realitybemi.sk

Pre realitnú kanceláriu BeMi pracujem niekoľko rokov. Táto práca ma napĺňa a prináša mi stále nové a nové skúsenosti.

Ing. Branislav Peťovský
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpetovsky-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnom obchodovaní pracujem od roku 2011, vždy som rád pracoval s ľuďmi a obchodovanie ma baví. Mojou výsadou je, že sa môžete na mňa spoľahnúť, a to že urobím maximum pre vašu spokojnosť.

Ing. Dušan Zabák
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailzabak-ZVNC-realitybemi.sk

Skúsenosti, ktoré som získal za 10 rokov práce v realitnom biznise, využívam k spokojnosti klientov..., a vtedy mám z práce radosť.

Mgr. Michal Geletič
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailgeletic-ZVNC-realitybemi.sk

Práca v silnej spoločnosti, ktorou RK BeMi bezpochyby je, ma napĺňa a dáva mi možnosť sebarealizácie. Spokojnosť klientov je pre mňa dôležitá a snažím sa svojou prácou napĺňať ich predstavy o novom bývaní...

Mgr. Miroslava Uhrinová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailuhrinova-ZVNC-realitybemi.sk
Robert Chudý
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailchudy-ZVNC-realitybemi.sk

Vybral som si cestu realít, pretože to bola pre mňa veľká výzva a cesta plná prekážok. Som človek, ktorý ma rád výzvy a práca s ľuďmi je pre mňa zmysel života.

Ing. Andrea Pakšiová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpaksiova-ZVNC-realitybemi.sk
Ak Vám moja práca prinesie radosť, dáva to zmysel.

A prečo BeMi ? - lebo sa dá spoľahnúť.

Ing. Dagmar Ruisl Vnuková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailruisl.vnukova-ZVNC-realitybemi.sk
Stanislava Rosenbergerová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailrosenbergerova-ZVNC-realitybemi.sk
Júlia Fáberová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailfaberova-ZVNC-realitybemi.sk

Na cestu realitnej maklérky som sa vydala v realitnej kancelárii BeMi, pretože poskytuje profesionálne kompletné služby. Beriem to ako výzvu. Práca s ľuďmi ma baví. Mojou prioritou sú spokojní klienti a preto do svojej práce dávam maximálne úsilie.

Mgr. Nataliya Stepanova
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailstepanova-ZVNC-realitybemi.sk

Práca v silnej spoločnosti BeMi bola pre mňa veľká výzva. Ale cítim, ako sa stávam súčasťou skvelého tímu ľudí, ktorí urobia všetko, aby splnili očakávania klientov.

Vanesa Dorotíková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-maildorotikova-ZVNC-realitybemi.sk
Patrik Bogya
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbogya-ZVNC-realitybemi.sk
Miriam Schreder
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailschreder-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Právne oddelenie

Mgr. Lívia Brestovská
Právne oddelenie
Tel.: 037/653 31 31
E-mailbrestovska-ZVNC-realitybemi.sk

V BeMi realitnej kancelárii pracujem od roku 2015  po štvorročnom pôsobení v štátnej správe, na úseku katastra nehnuteľností.Pri zabezpečovaní právneho servisu a poradenstva pristupujeme ku každému realitnému prípadu individuálne.

JUDr. Ľudmila Bujnová
Právne oddelenie
Tel.: 037/653 31 31
E-mailbujnova-ZVNC-realitybemi.sk

Pozícia právnika je zvláštny druh profesie, kde sa snúbi individuálny talent so schopnosťou hrať tímovo. To ako robím svoju prácu priamo ovplyvňuje úspech spoločnosti. A práve tento aspekt ma na mojej práci fascinuje...

Pobočka Personálne oddelenie

Viktor Guľváš
Riaditeľ personálneho oddelenia
Tel.: 0918 457 030
E-mailgulvas-ZVNC-realitybemi.sk

Ako som začal pracovať v realitnej kancelárii, hneď má práca nadchla. Práca s ľudmi je ťažká, ale krásna, prináša veľa zaujímavých podnetov, z ktorých čerpám a bohaté skúsenosti sa snažím využiť v prospech klientov s ktorými pracujem.

Lucia Bystrická
Personalistika
Tel.: 0950 103 136
E-mailbystricka-ZVNC-realitybemi.sk

Na realitný trh som sa dostala vďaka realitnej kancelárii BeMi, ktorá mi pomáhala s kúpou bytu. V súčasnosti pracujem ako senior maklérka a venujem sa aj zaúčaniu nových kolegov.

Andrea Guľvášová
Personálna asistentka
Tel.: 0915 274 985
E-mailgulvasova-ZVNC-realitybemi.sk

Práca s ľuďmi ma napĺňa o to viac, keď môžem byť súčasťou tímu úspešných ľudí v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, nadobúdať tak energiu, kreativitu ale aj stále nové skúsenosti.

Ing. Kamila Vozárová
Personálna asistentka
Tel.: 0911 525 110
E-mailvozarova-ZVNC-realitybemi.sk

Práca v realitnej kancelárii mi ukázala, že aj keď je práca s ľuďmi považovaná za najťažšiu, no podľa mňa aj za veľmi zaujímavú a dynamickú. Hlavne, keď pracujete v stále rastúcej, rozvíjajúcej spoločnosti a v príjemnom pracovnom kolektíve. 

Pobočka Call centrum reality BeMi

Mgr. Diana Lyžičiarová
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk
Michal Lóczi
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk
Miriama Patúcová
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk
Stanislava Rosenbergerová
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. Kristína Hanáková
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk
Daniela Kisová
Operátor call centra
Tel.: 0950 103 136
E-mailcallcentrum-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Čadca

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Pobočka Levice 2

Igor Escher, RSc.
Manažér, realizácia obchodu
Tel.: 0948 909 305
E-mailescher-ZVNC-realitybemi.sk

V oblasti realít pracujem od roku 2003. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročujem v realizácii obchodných prípadov, kde mojim hlavným cieľom je poskytovanie odborného a spoľahlivého servisu pre všetkých klientov.

Miroslav Vaľko
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailvalko-ZVNC-realitybemi.sk
Marián Trnavský
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailtrnavsky-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Lívia Račková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailrackova-ZVNC-realitybemi.sk
Martin Bartal
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbartal-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Levice

Marcela Pániková
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpanikova-ZVNC-realitybemi.sk

Na realitnom trhu a konkrétne aj v realitnej kancelárii BeMi pracujem od roku 2012. Snažím sa svoju prácu robiť profesionálne, aby som našich klientov úspešne previedla celým realitným procesom a tým vytvorila klientovi nový domov.

Pobočka Námestovo

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Mgr. Monika Vrábová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailvrabova-ZVNC-realitybemi.sk

Najviac ma práca baví, keď mi klienti prejavia úplnú dôveru. Teší ma, keď im môžem pomôcť. Som presvedčená, že s BeMi sú klienti v dobrých rukách. 

Denisa Hellebrandtová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhellebrandtova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Zlaté Moravce

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Pobočka Banská Bystrica

Beata Bariaková
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbariakova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi som od r.2015. Baví ma práca s ľuďmi. Snažím sa o spoľahlivosť, precíznosť a korektnosť. Odmenou mi je spokojnosť klienta i mojich nadriadených, u ktorých nachádzam podporu a pomoc.

Zuzana Sliacka
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailsliacka-ZVNC-realitybemi.sk

Predaju a prenájmu nehnuteľností sa venujem od r.2016. Práca s ľuďmi ma napĺňa. Dávam im maximum svojich skúseností. Maximálne im vychádzam v ústrety, zabezpečím a sprostredkujem poradenstvo i vo finančných záležitostiach.

Mgr. Vladimír Pivarči
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpivarci-ZVNC-realitybemi.sk
Valerii Karimov
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkarimov-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Žiar nad Hronom

Lýdia Oslancová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailoslancova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r. 2016, no už po krátkej dobe môjho pôsobenia som vďaka usilovnosti dostala priestor na postup na vyššiu pozíciu. Práca realitného makléra ma zaujala, robím ju rada a s nasadením.

Pobočka Trenčín

Juraj Števanka
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailstevanka-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Trnava

Andrea Šranková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailsrankova-ZVNC-realitybemi.sk
Jozef Slamka
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailslamka-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Peter Žilavý
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailzilavy-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Partizánske

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Pobočka Topoľčany

Anna Fiťková
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailfitkova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem od r.2012. Reality a práca s ľuďmi ma vždy zaujímala a napĺňala. Robím všetko pre to, aby klient mal z predaja a kúpy svojej nehnuteľnosti dobrý pocit.

Robert Chudý
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailchudy-ZVNC-realitybemi.sk

Vybral som si cestu realít, pretože to bola pre mňa veľká výzva a cesta plná prekážok. Som človek, ktorý ma rád výzvy a práca s ľuďmi je pre mňa zmysel života.

Ing. Andrea Pakšiová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpaksiova-ZVNC-realitybemi.sk
Ak Vám moja práca prinesie radosť, dáva to zmysel.

A prečo BeMi ? - lebo sa dá spoľahnúť.

Ľudovít Magdolen
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailmagdolen-ZVNC-realitybemi.sk
Ivan Chudý
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailivan.chudy-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Ružomberok

Jana Habáňová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhabanova-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Furinda
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailfurinda-ZVNC-realitybemi.sk
Ivana Migaľová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailmigalova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Žilina

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Mgr. Martin Bočko
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbocko-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Jozef Finik
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailfinik-ZVNC-realitybemi.sk

V RK Bemi som nováčik od 07.2020 a tak ako doteraz, aj nadaľej chcem robiť svoju prácu kvalitne, transparentne a reprezentatívne.

Mariana Chrenščová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailchrenscova-ZVNC-realitybemi.sk
Milan Riecky
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailriecky-ZVNC-realitybemi.sk
Patrik Mačejovský
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailmacejovsky-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Bratislava

Peter Kurilec
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkurilec-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Poprad

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Peter Čoros
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailcoros-ZVNC-realitybemi.sk

BeMi realitná kancelária mi dala možnosť zúžitkovať svoje 8 ročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a hlavne hypoték. Práca s ľuďmi je rôznorodá a dáva mi veľa možností na získanie nových skúsenosti.

Michael Vaculčiak
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailvaculciak-ZVNC-realitybemi.sk
Daniel Kučma
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkucma-ZVNC-realitybemi.sk
Lucia Petruláková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailpetrulakova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Košice

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Bc. Alena Kimlerová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailkimlerova-ZVNC-realitybemi.sk

Milujem prácu realitného makléra, ktorá nikdy nie je rutinou a každý deň prináša nové výzvy. Mojou najväčšou motiváciou v tejto práci je spokojný klient na konci vydareného obchodu.

Peter Vranay
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailvranay-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Milan Varga
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailvarga-ZVNC-realitybemi.sk
Enriko Horváth
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhorvath-ZVNC-realitybemi.sk
Bc. Nicol Dánielová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-maildanielova-ZVNC-realitybemi.sk
Dft. Pavol Skyba
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailskyba-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. Viktória Repelová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailrepelova-ZVNC-realitybemi.sk
Peter Híveš
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhives-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Levoča

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Peter Čoros
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailcoros-ZVNC-realitybemi.sk

BeMi realitná kancelária mi dala možnosť zúžitkovať svoje 8 ročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a hlavne hypoték. Práca s ľuďmi je rôznorodá a dáva mi veľa možností na získanie nových skúsenosti.

Mgr. Jozef Košč
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkosc-ZVNC-realitybemi.sk
Miroslav Jakubek
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailjakubek-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Rimavská Sobota

Ing. Oto Baláž
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbalaz-ZVNC-realitybemi.sk
Anna Ondrišová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailondrisova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Dolný Kubín

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Patrik Strapec
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailstrapec-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Spišská Nová Ves

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Peter Čoros
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailcoros-ZVNC-realitybemi.sk

BeMi realitná kancelária mi dala možnosť zúžitkovať svoje 8 ročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a hlavne hypoték. Práca s ľuďmi je rôznorodá a dáva mi veľa možností na získanie nových skúsenosti.

Ľuboš Hudák
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhudak-ZVNC-realitybemi.sk
Eva Servatková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailservatkova-ZVNC-realitybemi.sk
Oliver Richnavský
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailrichnavsky-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Liptovský Mikuláš

Jana Habáňová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailhabanova-ZVNC-realitybemi.sk
Lenka Uličná
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailulicna-ZVNC-realitybemi.sk
Pavol Csáder
Junior maklér
Tel.: 0950 103 133
E-mailcsader-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Martin

Mgr. Jana Saksonová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailsaksonova-ZVNC-realitybemi.sk

V realitnej kancelárii BeMi pracujem 5 rokov. Túto spoločnosť som si vybrala z dôvodu, že pôsobí na realitnom trhu od r.2003, je silnou a stabilnou spoločnosťou a maklérom poskytuje zázemie a súčinnosť pri plnení spoločných projektov.

Pobočka Prešov

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Peter Čoros
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailcoros-ZVNC-realitybemi.sk

BeMi realitná kancelária mi dala možnosť zúžitkovať svoje 8 ročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a hlavne hypoték. Práca s ľuďmi je rôznorodá a dáva mi veľa možností na získanie nových skúsenosti.

Jarmila Birošová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbirosova-ZVNC-realitybemi.sk
Nina Džadžovská
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-maildzadzovska-ZVNC-realitybemi.sk
BA Gabriela Čačová
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbuckova-ZVNC-realitybemi.sk
PhDr. Martina Krempaská
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkrempaska-ZVNC-realitybemi.sk
Matúš Mackanič
Senior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailmackanic-ZVNC-realitybemi.sk
Rastislav Smolko
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailsmolko-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. Slavko Hudák
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mails.hudak-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. Tamara Krajňáková
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkrajnakova-ZVNC-realitybemi.sk
Marcel Matis
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailmatis-ZVNC-realitybemi.sk
Marek Najduch
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailnajduch-ZVNC-realitybemi.sk
Simona Šoltisová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailsoltisova-ZVNC-realitybemi.sk
Ing. Radovan Zahorjan
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailzahorjan-ZVNC-realitybemi.sk
Mgr. art. Lenka Stašová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailstasova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Rožňava

Bc. Tomáš Harasim
Regionálny riaditeľ
Tel.: 0915 186 745
E-mailharasim-ZVNC-realitybemi.sk

Môj sen sa mi začal napĺňať v roku 2015, keď som sa definitívne rozhodol, že budem realitným maklérom! Táto práca sa stala mojím živobytím ale hlavne koníčkom... 

Bc. Alena Kimlerová
Manažér pobočky
Tel.: 0950 103 136
E-mailkimlerova-ZVNC-realitybemi.sk

Milujem prácu realitného makléra, ktorá nikdy nie je rutinou a každý deň prináša nové výzvy. Mojou najväčšou motiváciou v tejto práci je spokojný klient na konci vydareného obchodu.

Ing. Oliver Benedikty
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailbenedikty-ZVNC-realitybemi.sk
Štefan Červenák
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailcervenak-ZVNC-realitybemi.sk
Jana Kupecová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailkupecova-ZVNC-realitybemi.sk
Gabriela Csobádiová
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailcsobadiova-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Nové Mesto nad Váhom

Michal Naď
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailnad-ZVNC-realitybemi.sk

Pobočka Šaľa

Roman Urbančok
Junior maklér
Tel.: 0950 103 136
E-mailurbancok-ZVNC-realitybemi.sk